Bengt Malmquist (1928–2013)

Utan titel, Klosterträdgården

Meditation