Bengt Malmquist (1928–2015)

Utan titel, klosterträdgården

Meditation