Ivar Ålenius-Björk (1905-1978)

Längtan

Minnessten och bronsreliefer över A V Runnerström