Jönsson, Åke (1921-1992)

De sköna konsternas vagn

Fölet