Lennart Källström (1920-2007)

Ung pojke

Möte vid vatten