Ett konstverk från Offentlig konst i Ystad
se hela samlingen

Sovande lärare

Konstnär
Furre, Ingrid (1983–)
Material
Granit
År
2021
Dimensioner
30–60 cm
Placering
Surbrunnsvägen mellan Biblioteket och Ystads Gymnasium

Skulpturgrupp av Ingrid Furre.

Utspridda längs Surbrunnsvägen mellan Biblioteket och Ystads Gymnasium finner man denna skulpturgrupp infogad i gatläggningen. Verken som fått namnet ”Sovande lärare”, består av flera skulpturer i vångagranit, alla uthuggna för hand. Varje skulptur är unik även om vissa har en liknande form.

Konstnären Ingrid Furre har förhållit sig till platsen och dess historia när hon arbetat fram sin idé. Konstverken kan väcka olika associationer. De kan ses som vattendroppar eller ett eget alfabet bestående av olika tecken eller bilder. Det finns ristningar i stenarna som för tanken till historiska hällristningar och runstenar. Samtidigt kan man också associera till vår tids emojis.

Skulpturerna i gruppen kommer med tiden att utökas till de närliggande gaturummen på Industrigatan och Disponentgatan.

Ystads kommun tillämpar 1 % regeln som innebär att 1 % av budgeten för större om- och nybyggnationer av offentliga byggnader och miljöer avsätts till konstnärlig gestaltning. Sovande lärare är skapat speciellt för gaturummet Surbrunnsvägen, Disponentgatan och Industrigatan när dessa byggdes om 2021.

Ingrid Furre, född 1983 i Stavanger, Norge, är poet och konstnär, Hon är utbildad vid Malmö Konsthögskola och bor och arbetar i Malmö.