Ett konstverk från Offentlig konst i Ystad
se hela samlingen

Foto Markus Fägersten

Foto Markus Fägersten

Beredskapssoldaten

Konstnär
Fröding, Jonas (1905-1959)
Material
Brons
År
1956
Dimensioner
0,87 m hög, med sockel 1,66 m hög
Placering
Regementsområdet, Nils Ahlins gata 19, framför Ystads Militärhistoriska Museum.

Framför Ystads Militärhistoriska Museum står en mycket passande bronsskulptur; Beredskapssoldaten. Den är gjord av Jonas Fröding 1956. Skulpturen är en gåva till Lv 4 (Skånska Luftvärnskåren) i Malmö av Lv 4:s kamratförening. Vid flyttning av regementet till Ystad följde Beredskapssoldaten med och efter nedläggningen i Ystad fick den så småningom sin nuvarande placering. Skulpturen var från början tänkt att bli 3,2 meter hög med blev när den var klar endast 87 cm. På en inskription under skulpturen står att läsa; ”ära-skyldighet-vilja”, ett motto som tillskrivs general von Döbeln som en gång var chef för Norra Skåningarna. Som kuriosa kan nämnas att beredskapssoldaten också ibland kallas för smålänningen. Detta efter en dialog som lär ha avlyssnats mellan två värnpliktiga vid avtäckningen:
-Han e inte fed.
-Nä, de va faselit va han e mager.
-Va kan det fela han, tro?
-Hann e kanske frå Smålann.

Jonas Fröding studerade vid Konstakademien i Stockholm under Carl Milles. Han har också studerat skulptur i Frankrike och Tyskland. Det kan nämnas att han är syssling till vår store nationalskald Gustaf Fröding.

Han är representerad bl.a. i Malmö, Hörby, Lund och Landskrona.