Ett konstverk från Offentlig konst i Ystad
se hela samlingen

Foto Markus Fägersten

Foto Markus Fägersten

Gustaf V

Konstnär
Zadig, William (1884 – 1952)
Material
Brons
År
1954, på sin nuvarande plats 1982
Dimensioner
2,5 m med sockel
Placering
Regementsområdet, Nils Ahlins gata 1

Bronsbysten av Kung Gustaf V som endast återger hans huvud, är monterad på en långsmal hög granitpelare försedd med en bronsplatta på vilken det står: ”Gustav V under vars regering kåren uppsattes. Skänkt av Lv 4:s Kamratförening och medborgare i Malmö 1954.” Den har ursprungligen stått i Malmö där Lv 4 blev ett självständigt förband under Gustaf V:s regeringstid. Efter regementets förflyttning till Ystad placerades bysten på sin nuvarande plats 1982.

Bysten är ett verk av konstnären William Zadig. Han var utbildad vid Konstslöjdsmuseets skola i Berlin 1902-08 och vid Konstakademien i Paris 1908-12. Han var bosatt flera år i Brasilien och senare i Paris. Han var under första delen av 1900-talet en av de mycket anlitade skulptörerna, inte bara i Norden utan även internationellt. Framför allt är han känd för sina många porträttbyster i brons.

William Zadig är representerad på Malmö museum, Gallerie Rolf de Maré i Paris och på de kungliga slotten i Bryssel och Oslo.