Ett konstverk från Offentlig konst i Ystad
se hela samlingen

Foto Markus Fägersten

Foto Markus Fägersten

Utan titel, Klosterträdgården

Konstnär
Malmquist, Bengt (1928–2013)
Material
Granit
År
2003
Dimensioner
1,1 m i diameter, 0,25 m hög
Placering
I klosterträdgården vid Klostret

I skuggan av ett mandelträd i Klosterträdgården vilar en åttkantig granitskulptur på en låg sockel. Konstverket köptes in av Ystads konstmuseum efter ett besök hos konstnären Bengt Malmquist i Höleröd, norr om Lövestad. Trädgården hos honom och hans fru Brita var utformad som en skulpturpark. Där hittades denna skulptur av Thomas Millroth som genast såg att det skulle passa någonstans i klosterträdgårdarna. Det sakrala formspråket i skulpturen harmonierar väl med klosterbyggnadens medeltida arkitektur. Skulpturens sidomönster uppvisar ett senmedeltida formelement som på ett fint sätt understryker valet av placering. Till verket hör egentligen en liten duva som skulle stå vid den lilla asymmetriskt placerade urgröpningen, liksom för att dricka vatten. Den har tyvärr av säkerhetsskäl hamnat i museimagasinet.

Bengt Malmquist föddes i Jönköping. Han studerade vid Otte Skölds målarskola 1951-52 och för grafikern och tecknaren Zage Johansson i Jönköping 1954. Bengt Malmquist började sitt måleri under 1950-talet. På 60-talet övergick han till bildhuggeri i granit och marmor. Han bosatte sig 1970 i Höleröd norr om Lövestad, där han arbetade och ställde ut sina verk. Bengt Malmqvist erhöll 2007 Sjöbo kommuns kulturpris. Han är representerad i flera skånska städer.

I Ystad är Bengt Malmquist dessutom representerad med skulpturen Meditation på Syrenvägen 1B, i kv Grundström.