Ett konstverk från Offentlig konst i Ystad
se hela samlingen

Foto Markus Fägersten

Foto Markus Fägersten

Lek

Konstnär
Brusewitz-Hansson, Anita (1927-)
Material
Fasadrelief i tegel
År
1989
Dimensioner
2 m bred, 2,2 m hög
Placering
Gurkgatan 1, synligt från gång- och cykelvägen

På Gurkgatan ligger en byggnad, ursprungligen uppförd som skola. Den hette då Åkeshallskolan. I dag är fastigheten privatägd. Fasaden har en reliefutsmyckning i tegel där motivet påminner om skoltiden. Den är formgiven av konstnären Anita Brusewitz-Hansson och uppförd 1989. Murningsarbetet utfördes av Gert och Roland Widerberg. Det röda teglet kom från Östra Grevie tegelbruk.

Anita Brusewitz-Hansson är utbildad vid Konstfack och Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Hon har huvudsakligen arbetat med skulpturer i brons och tegel. Hon är representerad bl.a. i Stockholm, Karlskrona och Sölvesborg.