Ett konstverk från Offentlig konst i Ystad
se hela samlingenFoto Markus Fägersten

Foto Markus Fägersten

Minnessten och bronsreliefer över A V Runnerström

Konstnär
Ålenius-Björk, Ivar (1905-1978)
Material
Sten och brons
År
1964
Dimensioner
Stenen 2,1 m hög
Placering
Runnerströms torg

Det lilla torget försågs 1964 med ett minne av stadens välgörare; Axel Viktor Runnerström. Platsen valdes med omsorg eftersom man visste att det var här han lekte som barn. Axel Viktor Runnerström föddes i Ystad 1888. Hans föräldrar drev en krog i staden. När Runnerström var 18 år reste han först till Tyskland och sedan till New York där han startade ett bryggeri. Han bryggde ett öl på samma sätt som han lärt sig i Ystad och blev med tiden en förmögen man. När han avled 1958 testamenterade han en stor summa pengar till en fond. Avkastningen skulle gå till undervisning av ungdomar samt till vård av fattiga och sjuka i Ystad. Fonden är fortfarande aktiv.

Minnesstenen skulle åtföljas av någon form av konstverk. Uppdraget gick till konstnären Ivar Ålenius-Björk som gjorde tre bronsreliefer. En av dem är ett porträtt av Viktor Axel Runnerström med texten ”Axel Viktor Runnerström 1888-1958. Han glömde aldrig sin ungdoms stad.” De andra relieferna föreställer studerande ungdomar och gamla som får hjälp. Torget har under senare år fått en kompletterande gestaltning av Ystads kommun.

Ivar Ålenius-Björk var född i Malmö och utbildade sig där på den skånska målarskolan. Han studerade också på Det Danske Kunstakademi i Köpenhamn. Genom sitt moderna formspråk var har representerad på den prestigefyllda världsutställningen i New York 1939. Ivar Ålenius-Björk är också känd för sitt samarbete med Ystad Metall, kanske speciellt för designklassikern ljusstaken Liljan. Ivar Ålenius-Björk är i Ystad också representerad med konstverket Längtan vid Klosterdammen. Han är representerad med offentliga konstverk i bl.a. Malmö, Lund och Ängelholm. Han gjorde också många porträttbyster.