Ett konstverk från Offentlig konst i Ystad
se hela samlingen

Foto Markus Fägersten

Foto Markus Fägersten

Elskåp med påmålade konstverk

Konstnär
Lokalt verksamma konstnärer
Material
Målning på traditionella elskåp utförda i metall
År
2001, 2010
Dimensioner
0,5 – 1 m breda, ca 1 m höga
Placering
Stora Östergatan/Hamngatan och sidogator

Ett populärt och vällyckat försköningsprojekt som genomförts i Ystads centrum var en idé om att de tråkiga elskåpen skulle kunna bemålas av lokala konstnärer. Uppdragen till konstnärerna gavs 2001 av Ystads Energi och Ystads Köpmannaförening efter tips från konstmuseets dåvarande chef Thomas Millroth. Målningarna är utförda i etapper.

Elskåpen längs Stora Östergatan utsmyckades 2001 av konstnärerna Jennifer Saxell, Ann Makander, Ann Blom, Christel Jonsson, Ida Melin, Irené Trotzig, Leif Eugen Svensson, Jonas Theselius och Ingrid Nordström. Man gav också Blekeskolans elever i årskurs 6 uppdraget att måla ett elskåp. Tyvärr bryter tidens tand, väderlek och affischeringar ner konstverken. 2010 inbjöds därför samma konstnärer för att återskapa eller förnya sina tidigare bidrag. Undantagen var Ingrid Nordström som avlidit. Istället bjöd man in hennes man Gerhard Nordström. Blekeskolans årskurs 6 ersattes med årskurs 4 i samma skola.