Ett konstverk från Offentlig konst i Ystad
se hela samlingenFoto Markus Fägersten

Foto Markus Fägersten

Elskåp med påmålade konstverk

Konstnär
Lokalt verksamma konstnärer
Material
Målning på traditionella elskåp utförda i metall
År
2001, 2010
Dimensioner
0,5 – 1 m breda, ca 1 m höga
Placering
Stora Östergatan/Hamngatan och sidogator

Längs hela Stora Östergatan, in i ett par gränder och även utefter Hamngatan i centrala Ystad kan man se att de obligatoriska, inte särskilt roliga elskåpen i metall, är försedda med målningar av olika Ystadsanknutna konstnärer. Det var Konstmuseet och Citygruppen som tog initiativet till projektet. Ystads Energi nappade på förslaget. Det blev ett populärt och vällyckat försköningsprojekt. Målningarna är utförda i etapper.

Elskåpen utsmyckades 2001 och renoverades 2010. De konstnärer som målat elskåpen är bl.a. Karl Valve, Anders Vardam, Jennifer Saxell, Ann Makander, Ann Blom, Christel Jonsson, Ida Melin, Irené Trotzig, Leif Eugen Svensson, Jonas Theselius och Ingrid Nordström. Man gav också Blekeskolans elever i årskurs 1 och 6 uppdraget att måla ett elskåp. Tyvärr bryter tidens tand, väderlek och affischeringar ner konstverken. 2010 inbjöds därför samma konstnärer för att återskapa eller förnya sina tidigare bidrag. Undantagen var Ingrid Nordström som avlidit. Istället bjöd man in hennes man Gerhard Nordström som retuscherade konstverket. Blekeskolans nästan försvunna målningar målades då också om av två klasser i årskurs 4 från samma skola.