Ett konstverk från Offentlig konst i Ystad
se hela samlingenFoto Markus Fägersten

Foto Markus Fägersten

Utan titel, skulpturgrupp

Konstnär
Norling, Bie (1937-)
Material
Brons
År
2009-2010
Dimensioner
1,3 – 1,5 m höga med sockel
Placering
Adlercreutzgatan 7 och 9 Kv Amerika

När regementet i Ystad lades ned hade man tidigt planer på att förtäta området med nybyggda bostäder. Detta genomfördes 2009-2010. Det fanns också ett önskemål att man skulle tillföra en utsmyckning till det nya bostadsområdet. Uppdraget gick till konstnären Bie Norling som tidigare utfört en utsmyckning på televerkshuset i Ystad. Man önskade en skulptur som hade anknytning till regementsområdet. Det blev en bronsskulpturgrupp som föreställer soldater till häst, soldat med gevär och en kvinnofigur, vilka placerades på de två innergårdarna på Adlercreutzgatan. Motiven skall påminna om att här låg en gång Nordens största kavalleriregemente och senare ett luftvärnsregemente där både män och kvinnor varit verksamma.

Värmlandsfödda Bie Norling gick i lära hos Sixten Nilsson i Karlstad 1957-58 med fokus på skulptur. 1961-62 utbildade hon sig för Arvid Knöppel. Sedan hon blivit inflyttad skåning är hon en av de konstnärer som medverkat längst i nordvästra Skånes konstrunda. Bie Norling arbetar med olika material i sina skulpturer; brons, betong, plexiglas, stengods, aluminium, zink och stål.

Bie Norling är i Ystad också representerad med konstverket, Telefonkiosken, på Maria Munthes gata 1. Hon är representerad med ett femtiotal skulpturer i kommuner och landsting.