Ett konstverk från Offentlig konst i Ystad
se hela samlingen

Foto Markus Fägersten

Foto Markus Fägersten

Mater

Konstnär
Eriksson, Liss (1919-2000)
Material
Brons
År
1969
Dimensioner
1,55 m hög
Placering
Korsningen Erik Dahlbergsgatan/Repslagaregatan

Skulpturen Mater är lite speciell i Ystad som det första exemplet på att man faktiskt planerat utsmyckningen i samband med uppförande av ett nytt bostadsområde. Frågan är fortfarande ständigt på tapeten – skall man inte alltid sätta av en viss procentsats för utsmyckning vid nybyggnation? Mater som på latin betyder moder är ett av konsthistoriens mest omhuldade motiv. Skulpturen är tillverkad i brons och placerad på en sten som grävts fram från ett annat område i staden. Konstnären påbörjade arbetet med konstverket redan på 1950-talet och känns till form och abstraktion ganska tidstypisk. Den blev färdig 1966, köptes in av Ystads kommun och invigdes på plats 1969.

Liss Eriksson växte upp i en gedigen konstnärsmiljö. Hans far var den kände skulptören Christian Eriksson (1858–1935). Han fick sin konstnärliga utbildning på Konsthögskolan i Stockholm men hämtade naturligtvis också mycket kunskap i sin fars ateljé. Ateljén övergick efter faderns död till Liss Eriksson. Man kan se hur influenserna i skulpterandet i viss mån överförts från far till son.

Liss Erikssons skulpturer finns representerade i många svenska städer och på många av de stora konstmuseerna. I Stockholm är han representerad med inte mindre än sju verk.