Föreningen Ystad Skulpturpark

Föreningen startade som Marsvinsholms skulpturpark, vilken var en ideell förening som bildades 2007. Föreningens syfte var att visa god skulptur av erkända och etablerade skulptörer. Föreningen ordnade även guidade rundvandringar, föreläsningar och workshops med skulptur som tema.

Sammanlagt genomfördes nio sommarutställningar i Marsvinsholms slottspark. Utställningarna var mycket uppskattade och omtalade. Sommaren 2014 var utställningen ett samarbetsprojekt med Konsthögskolan i Malmö. Tillsammans med Skulptörförbundet genomfördes sommaren 2015 en utställning som besöktes av drygt 2 500 personer, som blev föreningens sista utställning i slottsparken.

Under 2016-17 har föreningen arbetat med utvecklingen av materialet till en app som lyfter fram skulpturer i Ystad. Föreningen vill med denna öka intresset och kunskapen om offentlig konst i Ystad med tonvikt på nyare verk. Urvalet har gjorts bland offentlig konst som är allmänt tillgänglig utomhus.

Föreningen arbetar nu vidare med att utveckla förutsättningarna och intresset för en skulpturpark i Ystad. Med appen ”Ystad Skulpturpark” vill föreningen stimulera intresset för att förverkliga detta.

Bli medlem:

Varmt välkommen som medlem i Ystad Skulpturpark!
Medlemsavgiften är 150 kr/person och betalas till BG 614-9488.
Uppge namn, postadress, e-post samt mobilnummer.

Föreningens styrelse:

Lars Carmén Ordförande lars.carmen@hotmail.se
Itta Johnson Sekreterare itta.johnson@telia.com
Karina Stålheden Kassör karina.stalheden@gmail.com
Håkan Nilsson Ledamot hakan.nilsson@tomelilla.nu
Jolanta Olsson Ledamot jolanta.olsson@ystad.se
Eva Olsson Ledamot eva@herbasensia.se

”Ystad Skulpturpark” har utformats av:

Research och texter:
Föreningen Ystad Skulpturpark

Bilder:
Markus Fägersten

Utformning:
Helsinkifrostbites AB

Ekonomiskt stöd till utveckling av appen:
Sparbanken Syd
Ystads kommun