Ett konstverk från Offentlig konst i Ystad
se hela samlingen

Foto Markus Fägersten

Foto Markus Fägersten

Bäckahästen

Konstnär
Antonsson, Oscar (1898-1960)
Material
Brons och granit
År
1928
Dimensioner
Skulpturen 1,35 m, med kolonn 3,15 m
Placering
Stortorget

Mitt på Stortorget, i hjärtat av gamla Ystad, tronar Oscar Antonssons dramatiska skulptur Bäckahästen. Konstverket är en fontänskulptur i brons med stenhuggeriarbeten i granit från nordöstra Skåne. Man kan nog påstå att det är Ystads mest betraktade konstverk. Bäckahästen är ett nordiskt mytologiskt väsen som man trodde fanns i vattendrag och som sades locka små barn upp på sin rygg för att sedan dra ned dem i djupet. Oscar Antonsson har gestaltat bäckahästen i en demonisk nästan triumfatorisk pose. De små barnen sitter nu på hans rygg och skall möta sitt öde i vattendjupet. Skulpturen är utförd i jugendstil som särskilt accentueras av den nästan vegetativa fladdrande manen.

Oscar Antonsson studerade skulptur i Italien. Bäckahästen ställdes ut i Rom 1927 där den väckte stor uppmärksamhet. En grupp konstintresserade i Ystad tog initiativ till att försöka köpa in konstverket för att få det till Ystad. De bildade föreningen Bäckahästen 1927 och lyckades samla in medel så att man kunde realisera inköpet. Det var alltså Ystadborna som genom föreningen skänkte konstverket till staden. Bäckahästen avtäcktes på sin plats sommaren 1928. Föreningen Bäckahästen ombildades 1929 till Ystads konstförening som var delaktig i att Ystad fick sitt konstmuseum 1936.

Oscar Antonsson inledde sin bana som akademiker i Lund. Han hade en verksamhet som konsthistoriker och var också anställd som intendent vid Nationalmuseum i Stockholm. Hans konstnärliga inriktning började med teckning på 1920-talet. Efter många studieresor och utbildningar, bl.a. i Italien, arbetade han huvudsakligen som skulptör. Oscar Antonsson utförde många arbeten i brons och marmor. Han var också verksam som litograf, etsare och silhuettklippare. Hans mångsidighet gjorde att han också formgav föremål i brons och tenn, först för Ystad Metall och sedan för AB Athena i Ystad. Det senare företaget var han både grundare av och delägare i.

Oscar Antonsson är representerad bl.a. i Stockholm, Malmö, Karlskoga och Sandviken.